Ödüller

Birinci

10.000 TL

İkinci

5.000 TL

Üçüncü

2.500 TL