Kurallar & Şartlar

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 2. Fotoğrafların, 01.07.2024 saat 23:59'a kadar ve Alanya sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 3. Alanya'da Deniz Bayramı her yaşın bayramı olduğu için yarışmada yaş sınırı yoktur. 
 4. Ancak ödül aldıkları taktirde 18 yaş altı katılımcılardan kimlik beyanı ve veli muvafakatnamesi istenecektir. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
 5. Yarışma; düzenleyici kurum Alanya Belediyesi çalışanları, yarışma koordinasyon ekibi ve Seçici Kurul ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 6. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. 
 7. Fotoğrafların; terör, siyasi mesaj, ırkçı, şiddet, nefret, intihar, Alanya’yı veya insanları rencide edici, cinsellik, çıplaklık barındıran öğeler içermemesi gerekmektedir. İçeren fotoğraflar yarışmadan elenecektir.
 8. Seçici Kurul gerektiğinde fotoğrafların orijinal ve işlenmemiş halini isteyebilir. İstenildiğinde, fotoğrafların verilmemesi katılımcı için diskalifiye nedenidir. 
 9. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Ancak fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

 10. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin ilgili kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. İlgili kanuna uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 11. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve drone çekimi fotoğraflar da kabul edilecektir.
 12. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan ya da fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 13. Alanya Belediyesi, en fazla beğeni alarak ön elemeyi geçen 100 (yüz) fotoğrafın yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 14. Alanya Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Alanya Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Alanya Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. 
 15. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, konusuna göre Türkiye veya Alanya sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 17. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 DPI olacak biçimde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.
 18. Yarışma Sonuçlar Alanya Belediyesi ve ALTAV ( Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından bildirilecektir.