Kurallar & Şartlar

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 2. Fotoğrafların, son 1 (bir) yıl içerisinde, Alanya sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 3. Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. 
 4. 18 yaşını henüz doldurmamış olan 13-18 yaş arasındaki katılımcılar, ebeveynlerinin izinleriyle yarışmaya, “Junior” kategorisinde katılabilirler.
 5. Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve TFSF Kısıtlamalılar Listesi’nde yer alan fotoğrafçılar yarışmaya katılamazlar.
 6. Her katılımcı, belirtilen konuyu içeren toplamda en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 7. Fotoğrafların; terör, siyasi mesaj, ırkçı, şiddet, nefret, intihar, Alanya’yı veya insanları rencide edici, cinsellik, çıplaklık barındıran öğeler içermemesi gerekmektedir. İçeren fotoğraflar yarışmadan elenecektir.
 8. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb.) kullanıldığı fotoğraflar, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile elde edilen fotoğraflar, dijital manipülasyonların gerçekleştirdiği fotoğraflar elenecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.
 9. HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) da yarışmaya katılamaz.
 10. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. 
 11. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
 12. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 13. Bu yarışmada ödül ve/veya sergileme almış bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 14. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, konusuna göre Türkiye veya Alanya sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 15. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 16. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 17. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 DPI olacak biçimde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.
 18. Yarışma sonucu Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın http://www.alanya.com.tr ve http://www.eyesofalanya.com internet sitelerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.